جایگاه عقل و وحی
95 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مسئول محترم دفتر جنبش نرم افزاری و توسعه علوم اسلامی سلام علیکم لازم دانستم به محور جزوه «سلسله کرسی های نظریه پردازی و نقد اندیشه» ـ جلسه اول ـ مطالبی را بنویسم و پرسش هائی را مطرح کنم : همان طور که در صفحه 7 جزوه از دیگران نیز داوت شده که نظریه شان را بنویسند . پرسش اول : در اولین سطر جزوه فرموده اید : به دنبال پیام مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در اواخر سال 81 مبنی بر ضرورت جنبش نرم افزاری ... ویا بگوئیم فرمان مقام معظم رهبری در پاسخ به نامه دانشمند محترم آقای صادق لاریجانی و همراهان، مبنی بر ضرورت تشکیل جلسات مناظرات، چرا این همه با تعویق و تاخیر عملی می شود؟! کدام عامل و انگیزه موجب این همه تاخیر و خود داری از عمل به فرمان رهبر شده است؟ آیا مؤسسه شما یا دیگر مؤسسات موجود در حوزه، فاقد امکانات برگزاری این جلسات بود؟! یا سیاست گروهی چنین ایجاب می کرد؟...