عدل الهی
100 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
1384،رادیو معارف بیانات حضرت عالی را پخش می کرد، محور بحث « عدل الهی« و عبارت بود از پرسش مهم و اساسی: « کسی که 60ـ70 سال گناه می کند، چرا به طور ابدی در دوزخ معذب می شود؟» . خلاصه فرمایش استاد به شرح زیر بود: « مرحوم شیخ انصاری در رسائل به این پرسش براساس یک روایت پاسخ داده و خواسته است آن را با مطرح کردن « نیت« حل کند: آنان که در عذاب خالد می شوند، نیت شان این است که اگر عمر ابدی نیز داشته باشند گناه کنند، پس عذاب شان نیز ابدی می شود» . استاد پس از بیان نظر شیخ بزرگ انصاری، در مقام رد آن فرمودند: « این کار از شیخ انصاری ساخته نیست، این کار از شیخ الرئیس ( ابن سینا) و صدرالمتالهین ساخته است» . و نیز فرمودند « این کار از رسائل و مکاسب ساخته نیست، خود فقها می گویند که انسان به خاطر صرف نیت، مجازات نمی شود مگر این که آن را به مرحله عمل بیاورد و آن را عملی کند» . من نیز در ضمن استماع صدای استاد از رادیو، افزودم: « فرمایش شیخ بزرگ انصاری مصداق قصاص قبل از جنایت است» . بلی درست است از کسی که رشته کار علمی او فلسفه و کلام نیست نباید توقع داشت که این گونه مسائل را نیز به ما یاد دهند. اما با تأسّی از استاد عرض می کنم « این کار از ابن سینا و ملا صدرا نیز ساخته نیست. زیرا گرچه رشته کاری آنان فلسفه و بالشمول کلامی نیز هست، لیکن فلسفه و کلام این دو بزرگوار فلسفه و کلام قرآن و اهل بیت(ع) نیست و سئوال کننده از مکتب قرآن و اهل بیت(ع) می خواهد که این پرسش بس بزرگ را برایش حل کند، نه از مکتب ارسطو و مشائی ابن سینا و نه از مکتب التقاطی ارسطوئیات و هندوئیات ـ ارسطوئیسم و هندوئیسمِ ـ ملاصدرا. سخن این است: چرا نظریه شیخ انصاری و همگنانش نقد می شود ( وبه حق هم می شود و باید بشود) اما نظریه های ابن سینا و ملاصدرا به طور مطلق پذیرفته می شود؟! چرا نقد آرای ملاصدرا و همگنانش جرم محسوب می شود ( نسخه های کتاب من را یک جا از ناشر می خرند و می برند خمیر می کنند و به جلد دوم آن اجازه چاپ نمی دهند ـ؟ ـ؟!). در پاسخ می گویند: بدیهی است که اصل این موضوع ربطی به فقه و اصول فقه ندارد، اما به فلسفه ابن سینا و مکتب فلسفی و هندوئی ملاصدرا مربوط است. ...