مخملباف در خان ششم یا شهر ششم
103 بازدید
محل نشر: روزنامه ابرار
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
قصد نداشتم که روزی فیلمی را نقد نمایم ولی با مشاهده نظریه جناب آقای دکتر سروش در روزنامه کیهان که اظهار داشته اند«از- نوبت عاشقی- خوشم آمد» انگیزه تدوین این سطر ها ایجاد گردید. در آن زمان که فیلم «توبه نصوح» آن سر و صدای مخصوص بخود را ایجاد کرد و دست اندرکاران آماتور فیلم سازی را بیش از دیگران تحت تاثیر گذاشت (در آن زمان خیلی از حرفه ای ها هم حالت آماتور داشتند زیرا نمی دانستند در نظام جدید اسلامی در چه وادی هائی می توانند قدم زنند) آن روز اینجانب سردبیری مجله کم هزینه و بدون امکانات را بعهده داشتم نقدی بر ایدوئولوژی فیلم مذکور نوشتم که با مخالفت اعضای هیئت تحریریه روبرو گردید مانند اکثریت مردم در نظر آنان نیز توبه نصوح یک فیلم صددرصد اسلامی و مطابق اقتضاهای انقلاب بود و نقد بر آن در صورت «ردٌیه» بعنوان سرکوب استعدادها تلقی می گردید. اینک بدلیل اینکه نقدنامه مذکور برای نقد فیلم «نوبت عاشقی» ضرورت دارد متن آن را عرضه می دارم: ...