طوفان ارتجاع (پاسخ به چند پرسش در سایت)
98 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چرا مقالات و کتاب هایم را تجدید چاپ نمی کنم و به نشر الکترونیکی بسنده می کنم؟ چرا سایت «بینش نو» بخش پاسخ به سؤال ندارد؟ چرا با هیچ جریان، گروه و حزب نتوانستم همکاری کنم؟ چرا به اظهارات اخیر دکتر سروش جواب نمی دهم در حالی که پاسخی مشروح به کتاب آقای مدرسی داده ام -؟ و چند پرسش دیگر. ...