کیهان شناسی
102 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کیهان شناسی: 1- انفجار عظیم (بیگ بنگ) را می پذیرید و معلوم است که نتیجه هر انفجار، انبساط است. پس چرا نمی پذیرید گسترش جهان به دلیل همان انفجار بیگ بنگ باشد؟ 2- علوم تجربی همیشه متحوّل هستند و تغییر می یابند، آیا تفسیر قرآن بر طبق آن علوم و نیز بر طبق فرضیه ها صحیح است؟!