عرفان و کهانت
111 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
عرفان و کهانت: 1- گمان می کنید که اهل کشف و شهود دروغ می گویند؟ آیا حاضر هستید از نزدیک امتحان کنید؟ 2- چرا باید کشف و شهود، کهانت نامیده شود؟ 3- فلسفه تحریم کهانت چیست؟