دربارة تحول در حوزه علمیه
104 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
دربارة تحول در حوزه علمیه به مناسبت مطالبات مقام معظم رهبری در مسافرت به قم پیشنهاد حضور محترم جامعة مدرسین حوزه علمیة قم شکرالله سعیهم و حضور محترم شورای مدیریت حوزه علمیة قم ادام الله توفیقاتهم سلام علیکم، با تحیات و آرزوی توفیق برای حضرات محترم در مسئولیت بزرگ و سرنوشت ساز که به عهده دارند، و در این عصر (که پایان مدرنیته و آغاز دین گرائی جهانی است) سر رشتة حرکت جهان را به دست دارند و باید داشته باشند. اگر سروران موفق باشند- که ان شاء الله خواهند بود، و طلیعه های موفقیت هم اکنون آشکار است- در این باره سرنوشت انسان را در این دوره رقم خواهند زد. و گرنه این فرصت عظیم تاریخی به ویژه آمادگی بالقوة جامعة بشری برای این کار (تقریباً همة عناصر جامعه شناختی در جهت آن نهاد و همجهت با آن است) از بین خواهد رفت. حوزه علمیه در این زمان، امتحان سختی را می دهد که بی تردید در هیچ دوره ای از تاریخ نه هنگفتی مسؤلیتش به این حد بود و نه سختی امتحانش. چند سطر بالا (بل همه محتوای این نامه) برای سروران، مصداق توضیح واضحات و زیره به کرمان بردن بود که باید عریضه را با مقدمه ای شروع می کردم. پیش از آن که پیشنهاد خودم را دربارة تحول حوزه عرضه بدارم یک پیشنهاد دیگر تقدیم می دارم: اکنون که مقام معظم رهبری دام ظلّه از نو این سلسله را جنبانیدند و اصول نظر خودشان را در این باره بیان کردند، بهتر است سروران از همة افرادي که فکری، طرحی، در این باره دارند، فراخوان کنند تا همة نظرهای رسیده، در هیئتی بررسی شود و از آن میان یک برنامه کامل، به دست آید...