نامه ای به حضور همة دانشمندان کیهان شناسی و فیزیک نظری در سراسر جهان
111 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بنام خدا نامه ای به حضور همة دانشمندان کیهان شناسی و فیزیک نظری در سراسر جهان با درود و سلام پیش از هر چیز اعتراف می کنم که زمانی سخت در اشتباه بودم؛ گمان مي کردم در عرصه علمي بويژه کيهان شناسي و فيزيک نظری، صداقتی وجود دارد، و دانشمند کسی است که اگر سکولار و یا اندیشه لائیسم هم داشته باشد باتمسک به «قداست دانش» از دیگر چیزها قداست زدائی می کند، تا چه رسد به دانشمندان معتدل و با متانت شخصيتي و فکری. نمی دانستم میدان این دانش، عرصة سرقت ها و دزدی ها و نا جوانمرد ها است. اگر هیچ کسی نداند، شما حضرات دست اندرکار علوم کیهانی و فیزیک نظری بهتر می دانید که محافل علمی غربی درباره عمر جهان از بیگ بنگ تا به امروز، میان 8 میلیارد سال تا 20 میلیارد سال سرگردان بودند. تا من رقم 000/500/687/13 سال را از قرآن و مکتب اهل بیت(ع) در آورده و با محاسبات دقیق، اعلام کردم و در کتاب «تبیین جهان و انسان» چاپ و به چندین دانشگاه معروف دنیا فرستادم تا به نام من ثبت شود. غافل از این که به دست خودمان اصول علمی قرآن و اهل بیت(ع) را به سارقان تقدیم می کنیم. اما برخی از آن جمله آقای پادمانابان از کمبریج، این رقم را با افزودن رقم ناچیز دوازده میلیون و پانصد هزار، مصادره و سرقت کرده و آن را به صورت روند 000/000/700/13 سال اعلام کردند. این افزودن و روند کردن رقم، برای سرپوش گذاشتن به سرقت بود. دستکم و بازهم دستکم اولین کسی که این اصل را اعلام کرده و در کتابخانه های برخی دانشگاه های معروف غرب، قرار داده، من هستم. چرا حق تقدم به جای رعایت شدن، سرقت می شود؟ در مصاحبه ای که داشتم (و در سایت بینش نو www.binesheno.com موجود است و برخی سایت های معتبر داخل ایران و خارج) با اسناد و مدارک شرح داده ام که غربی ها زمینه سازی می کنند که بقیة اصول کتاب «تبیین جهان و انسان» را سرقت کنند.