اصل مهم در نوشتن و خواندن دعاها
97 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
رعایت یک اصل مهم در نوشتن دعاها، و در خواندن دعاها موضوع بحث دعاهائی است که نام پیامبر (صلی الله علیه و آله)یا نام ائمه (صلوات الله علیهم) در آن ها آمده باشد. در این بحث فرقی میان دعای مأثور و دعای غیر مأثور، نیست نکته ای در دعای قنوت نماز عید فطر باید اصلاح شود.