چرائی بحران اقتصادی غرب
112 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چرائی بحران اقتصادی غرب تذکری به اندیشمندان و دست اندرکاران اقتصاد، در نامه ای به وزیر محترم نفت به کجا چنین شتابان؟! سلام علیکم، با آرزوی توفیق برای شما و همۀ خدمتگزاران نظام مقدس جمهوری اسلامی؛ فرمودید که در برنامۀ تان «فروش نفت به مردم» را قرار داده اید؛ چرا می فرمائید «به مردم»؟ مردم که توان ورود به این گونه معاملات را ندارند. چرا نمی فرمائید «به سرمایه داران»؟ و دستکم چرا اصطلاح «بخش خصوصی» را که عنوان تلطیف شدۀ آن است، به کار نبردید؟ مرادتان از «مردم» کیست و چیست؟ گویا حضرت عالی به مسابقه خصوصی سازی دیر رسیده اید و لذا این هنر تعویض عنوان را جهت جبران دیر رسیدن به کار می گیرید. عزیز من، سرور من، می دانید که اقتصاد امریکا و اروپا چرا دچار بحران شده است؟ توجه دارید که منشأ این بحران چیست؟ و چرا این بحران به بن بست رسیده است که همۀ اندیشمندان و به اصطلاح دانشمندان غرب در گشودن آن، به جهل و نادانی خود اعتراف می کنند-؟