پاسخ به یک نقد علمی
120 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1391/11/23
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
حدیث جعلی اول این است «لو لا تذنبون لذهبت بکم و خلقت خلقاً یذنبون و یستغفرون فاغفرلهم». اینک به موارد زیر توجه فرمائید: 1- شما در این مقالۀ نسبتاً طولانی‌تان هرگز سندی برای این روایت نیاورده اید. و این یعنی این حدیث در این قالب جعلی است، خودتان عملاً جعلی بودن آن را تایید کرده اید. نه به این معنی که هر حدیث فاقد سند مجعول است، بل متن چون و محتوای آن نیز با اصول عقاید تضاد دارد به شرح زیر: 2- این حدیث تحت عنوان (حدیث قدسی) است یعنی از زبان خود خدا (مثلاً) آمده است. و هر چه در قالب حدیث قدسی بیاید خواستۀ خدا است که از بنده اش می خواهد؛ یا خواستۀ واجب است و یا خواستۀ مستحب. و پذیرش این حدیث لازم گرفته که معتقد شویم خداوند از ما ارتکاب ذنب و گناه را می خواهد. 3- حتی اگر چنین حدیثی سند هم داشته باشد (که ندارد) و سندش هم صحیح باشد، چون با اصول دین تضاد دارد محکوم است به «ما خالف کتاب الله فاضربوه علی الجدار». ...