سرقت علمی ادامه دارد، جنگ زرگری هاوکینگ و توروک
113 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
آقایان دست بردار نیستند گام به گام، یک به یک اصول مذکور را سرقت می کنند و به این کار نکوهیدۀ شان ادامه خواهند داد. اینک شاهد دیگر دربارۀ اصل دیگر، از راه رسید؛ آقای توروک در یک جنگ زرگری با هاوکینگ، اصل دیگر از این اصول را سرقت کرده و اعلام کرده است که: بیگ بنگ های متعدد بر جهان کیهانی گذشته است... هیچ بنی بشری نمی تواند انکار کند که بنده اولین کسی بودم که در سال 1369 هجری شمسی هم در کلاس درس دانشکده و هم در متن جزوه های تدریسی و سپس در متن کتاب «تبیین جهان و انسان»، اعلام کرده ام که بیگ بنگ های متعدد بر جهان کیهانی گذشته است، و تعداد آنها را دقیقاً مشخص کرده ام که شش بیگ بنگ بوده است.