گذری بر جامعه شناسی شناخت
96 بازدید
ناشر: انتشارات کیهان
نقش: نویسنده
سال نشر: 1371
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
جامعه شناسی شناخت - محور اول - محور دوم و سوم - آگاهی و جامعه (هسته پایدار) - ما و غربی‌ها در مسأله «ارزش‌ها» - سوفسطائیان - دمکریت و افلاطون - فلوطین و ارسطو - ملا صدرا و مسأله‌ی اتحاد - کانت و هگل - مارکس - امیل دورکیم - انصاف و دورکیم - دورکیم و خانواده - نگاهی دیگر به محرک جامعه - دورکیم و مذهب - ماکس وبر - مکتب اهل‌بیت(ع) - دمکریت ، افلاطون و ارسطو - فلاسفه اسلامی - یک نفع بزرگ در میان ضررهای بزرگ - منطق اهل بیت ( ع ) - انسان شناسی در مکتب اهل‌بیت(ع) - اثبات فطرت - روش علمی و روش غیر علمی - پارتو و فطرت - دیالکتیک میان غریزه و فطرت - امر بین الامرین