حلقات (1) در احکام ماءالبئر و دفاع از فتوای متقدّمین
96 بازدید
ناشر: مولف
نقش: نویسنده
سال نشر: 1385
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
مقدمه - جلسه اول : مراد از «بئر» چیست؟ - جلسه دوم : بررسی اجمالی ادلّه‌ای که اقامه شده است - جلسة سوم : بررسی احادیث مربوطه - جلسه چهارم : عفو، سماحت، اجتناب از عسر و از ایجاد حرج برای مردم - جلسه پنجم : بررسی وجه چهارم از وجوه استدلال - جلسه ششم : بررسی دلیل سوم، چهارم و پنجم طرفداران قول به طهارت - جلسه هفتم : بررسی دلیل ششم تا دلیل یازدهم طرفدران قول به طهارت - جلسه هشتم : بررسی ایراداتی که طرفداران قول به طهارت بر ادلّة طرفداران قول به تنجّس، گرفته‌اند - جلسه نهم : ادامه بررسی ایرادات متأخرین بر استدلال متقدمین - جلسه دهم : ادامه بررسی ایراداتی که متأخرین بر استدلال متقدمین وارد می‌کنند - جلسه یازدهم : ادامه بررسی ایراداتی که بر استدلال متقدمین گرفته‌اند - جلسه دوازدهم : بحث ویژه بحرانی (ره) درباره اختلاف مقدرات نزح در مورد یک شیئ واحد