حلقات (2) ویژگی‌های «کتاب الخمس»
106 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه - جلسه اول : تفکیک سه «موضوع» خمس، و تفکیک ادلّه‌شان - جلسه دوم : نگاهی به قاعده «المخمّس لا یخمّس» - جلسه سوم : فرق‌های اساسی سوم وچهارم باب خمس با باب زکات - جلسه چهارم : ویژگی پنجم: هزینه‌ها ـ ویژگی ششم: نفقه - جلسه پنجم : فرق و ویژگی اساسی هفتم: سیالیّت در نصاب - جلسه ششم : انفال - جلسه هفتم : ویژگی هشتم باب خمس - جلسه هشتم : اصطلاح «مشترکات» عامل تناقض - جلسه نهم : ادامة «اصطلاح مشترکات، عامل تناقض است» - جلسه دهم : نگاهی فنّی‌تر به مساله معادن - جلسه یازدهم : تکمله‌ای دربارة « مشترکات» و « مباحات اصلیه» « الارض لله و لمن عمّرها» - جلسه دوازدهم : ویژگی نهم باب خمس