حلقات (4) سیر تحول وضو در میان امت
105 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 0
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقدمه - شمارش مبانی بحث - آیه وضو و تیمم، ششمین آیه از سوره مائده - وضوی عرفی و وضوی شرعی - پدیده ای به نام «مبال» - ویژگی اساسی احادیث وضو - موارد اختلاف در وضو - شستن دست ها از بالا به پائین یا از پائین به بالا؟ - قیاس - شستن پا یا مسح به پا - تیمم؟: یا مسح بر خفّ؟ - اعلام رسمی و عمل فرسایشی بدون اعلامیه -