مستند داستان آفرینش (پیداش حیات) قسمت هفتم
116 بازدید
محل ارائه: شبکه اینترنت فارس تی وی - آپارات
نوع اثر: برنامه تلویزیونی
کشور محل پخش: ایران
تاریخ نمایش : 1393
زبان : فارسی
زبان : فارسی
مستند داستان آفرینش (پیداش حیات) قسمت هفتم The story of the creation of the world - Part VII پیدایش حیات از نظر علمی یک محال روشن است! و آنچه در واقعیت می بینیم این است که این محال به وقوع پیوسته است. علم و دانش تا جایی که «علت» وجود دارد، «معلول» را می شناسد. «امر» پروردگار، منطقه صفر بدون علت و «کن فیکون» اراده ایجاد بی درنگ خداوند است. پدیده ای که «از» در آن راه ندارد، از دایره شناخت علم خارج است. و حیات و روح «از» چیزی خلق نگردیده است، تا گفته شود: «از» چه چیز آفریده شد. حیات و روح به فرمان خداوند که فرمود: کن فیکون، «باش» باشنده شده است. قرآن مناسبترین شرایط را برای پیدایش یا عروض حیات لجن ها و باتلاق ها می داند. ظاهرا پس از پیدایش خاک میلیون ها سال طول کشیده تا نمونه های ریز حیات به صورت تک سلولی های اولیه گیاهی ظاهر شوند. اولین پدیدۀ حیات با تمامی جانداران متنوع از یک ذره باکتری پدید آمد